metin2 item bonus

X indica che quel bonus non può essere aggiunto a quell'item.
1 max 15 Zwiększa odporność na potwory z Elementem Wiatru Odporność na Błyskawice min.
Vs Guerrier : Coût d'amélioration en Yangs : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000 Item 1 - 10 x 15 x 20 x 30 x 45 x 65 x 95 x 140 x 200 x Item 2 : Niveau 103 Prix d'achat.Wzmocnienie Przedmiotu (niestety szczęście trafienia dobrego bonusu jest bardzo mała) i zmieniać można za pomocą, zaczarowania Przedmiotu.W rzadkich przypadkach zdarzają się bonusy bardzo wysokie.Sort : Intelligence : Bonus vs Lycan : Yangs : Item 1 : x 2 x 2 x 2 x 2 x Item 2 : x 1 x 1 x Niveau 100 Prix d'achat Non 777 slot online free disponible au PNJ Vit.Bonusy te jak każde inne można zmieniać Zaczarowaniem Przedmiotu.Il Bonus II risultante è il seguente: Bonus II tot (10,2 1-0,4) 0,72, dove il primo termine è quello dovuto a Estasi (malus nemico) e il secondo a Benedizione (bonus nemico si noti che il Bonus II totale è ancora a favore del nemico, essendo.Sort : Intelligence : Yangs : -.000.000.000.000.000.000.000.000 120.000 Item 1 : x 2 x 2 x 2 x 2 x Item 2 : x 1 x 1 x Niveau 42 Prix d'achat Non disponible au PNJ Vit.Średnie Obrażenia -60 do 60 Wartość Ataku Zwiększona wartość ataku.Vs Chamane : Coût d'amélioration en Yangs : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000 Item 1 - 10 x 15 x 20 x 30 x 45 x 65 x 95 x 140 x 200 x Item 2 : Niveau 103 Prix d'achat.Upgrade Yangs : -.200.500.000.000.000.000.000.000 150.000 Item 1 : x 2 x 2 x 2 x 2 x Item 2 : x 1 x 1 x Niveau 85 Prix d'achat Non disponible au PNJ Chance de drop double yangs.PŻ jest wbudowane.Vedi QUI per il calcolo del risultante dato dalla somma di più Bonus.
Działa na Setaou w, grocie Wygnańców, Grocie Wygnańców 2 i Świątyni Smoka, a także na Ognistego Króla.
Sort : Vitalité : Bonus vs Ninjas : Yangs : Item 1 : x 2 x 2 x 2 x 2 x Item 2 : x 1 x 1 x Niveau 95 Prix d'achat Non disponible au PNJ Vit.Non è possibile che su un oggetto siano presenti due Bonus analoghi (es.Essi, quindi: Sono utili poker king texas holdem free chips solo se la Difesa del bersaglio è inferiore al valore critico; Se maggiori di 1 (malus per il bersaglio) aumentano il danno totale prima del "valore critico se minori di 1 (bonus per il bersaglio) lo diminuiscono, ma in ogni caso.Silny przeciwko Nieumarłym Zwiększone obrażenia przeciwko zarażonym na Górze Sohan i potworom w Wieży Demonów oraz Piekielnych Katakumb.Silny przeciwko Orkom Zwiększone obrażenia przeciwko wszystkim Orkom w Dolinie Seungryong.Silny przeciwko Mistykom Zwiększone obrażenia przeciwko wszystkim Ezotom w Dolinie Seungryong oraz w Świątyni Hwang, (nawet tych, co nie mają w nazwie Ezot.).Odporność na Sztylety Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane od sztyletów (ninja).Odporność na Omdlenia - Potwory oraz umiejętności omdlewające nie omdlewają nas.

Złamanie odporności na Wachlarze max 5 Niweluje odporność na Wachlarz przeciwnika.
Witalność Zwiększone punkty witalności.