"Übliche und alltägliche private Nutzung" bedeutet für den Endnutzer als Einzelperson die Nutzung durch den Nutzer oder ein Mitglied seines Haushalts für interne private Zwecke.
Ferner behält sich The Stars Group das das Recht vor, jegliche Absprache oder den Versuch einer Absprache zwischen Spielern (einschließlich Nutzern) als einen wesentlichen Verstoß gegen diese Vereinbarung anzusehen.
Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.
The Stars Group może też, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung zu übertragen.Die Auskunfteien von Drittanbietern speichern die Daten möglicherweise, verwenden sie aber nicht für anderweitige Zwecke.Jeżeli The Stars Group uzna ponowne otwarcie Konta Stars Użytkownika za nierozsądne, zostanie ono wedle uznania Firmy zamknięte na stałe.Jeder Nutzer, der während der Nutzung der Dienstleistung mit einem anderen Nutzer Chip-Dumping vornimmt oder dieses versucht, kann dauerhaft von der Nutzung der Dienstleistung ausgeschlossen werden und sein Stars-Konto kann sofort geschlossen werden.Software dritter.1 Die Software beinhaltet als Komponente die Software Dritter, darunter Software, die vom OpenSSL-Projekt für die Nutzung im OpenSSL Toolkit ( http www.Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.Badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Stars Group na komputerze Użytkownika.Dostęp do usługi przelewu środków finansowych w The Stars Group możliwy jest poprzez Lobby, czyli główne okno programu (po kliknięciu przycisku Kasjer, a następnie Przelew do gracza).1.2 Die Software wird Ihnen online poker info durch Stars Mobile für Ihre private, persönliche Nutzung lizenziert.Kein auf dem Konto des Benutzers angezeigtes Guthaben in einer "virtuellen Währung" stellt ein reales Guthaben oder einen gespeicherten Wert dar, jedoch ist es ein Messwert für das Ausmaß seiner Lizenz.Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami, na których płatności są akceptowane.VerstÖSSE.1 Ohne dass dies andere Rechte beeinträchtigt, behält sich Stars Mobile oder jedes andere Unternehmen innerhalb der Gruppe, das Dienstleistungen anbietet, das Recht vor, geeignete Maßnahmen einzuleiten, wenn ein Nutzer vollständig oder teilweise gegen eine hier enthaltene Vorschrift verstößt.Użytkownik dokonujący przelewu przyjmuje do wiadomości, iż przesyłanie środków na inne konto może mieć na celu wyłącznie umożliwienie ich odbiorcy uczestnictwa w Grach i nie może być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
Wir behalten uns ferner das Recht vor, Ihr Konto zu sperren oder zu stornieren, und Sie vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung der Dienstleistung auszuschließen, wenn Sie uns keinen hinreichenden Altersnachweis bereitstellen oder wenn wir den Verdacht haben, dass Sie minderjährig sind.
10.10 Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych The Stars Group.
1.14 Dla uniknięcia wątpliwości niniejszym wyjaśnia się, że zakup licencji na używanie Wirtualnych Żetonów nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych praw niż uwzględnione w licencji.Gry na pieniądze ) poprzez strony internetowe dostępne pod adresami:, m, m, m i m (.Alternativ können Sie den Vorfall auch der Plattform für Online-Streitbeilegungen der Europäischen Union vorlegen.11.2 Die Nutzung der lizenzierten Software durch den Nutzer geschieht in Übereinstimmung mit allen Bedingungen dieser Vereinbarung.do: bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług; zamknięcia konta Użytkownika w The Stars Group; konfiskaty pieniędzy z konta takiego Użytkownika; ujawnienia informacji o zaistniałej sytuacji (łącznie z tożsamością Użytkownika) instytucjom finansowym, odpowiednim organom i/lub osobom lub podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania takich informacji; podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.Czego można się spodziewać po Full Tilt?5.4 zewnĘtrzne narzĘdzia wspomagajĄCE gracza.1.13 Stars Mobile kann die Preise für die Dienstleistung und die für Sie lizenzierten virtuellen Chips jederzeit ändern.18.4 Diese Vereinbarung stellt sämtliche Abreden und Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns in Bezug auf die Dienstleistung dar und ersetzt jegliche vorgehenden Vereinbarungen, Abreden oder Abkommen zwischen Ihnen und uns.Sie werden uns sofort davon in Kenntnis setzen, falls Sie eine Selbstausschluss-Vereinbarung mit irgendeinem Glücksspielanbieter eingehen.Użytkownik ma prawo do stawiania zakładów wyłącznie dla własnej rozrywki.Domniemane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone.Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.1.13 Stars Mobile może w dowolnym momencie zmieniać ceny Usług oraz Wirtualnych Żetonów, na które udziela Użytkownikowi licencji za pośrednictwem Usług.